ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

Η παρούσα ιστοσελίδα διατηρείται από την Αφοί Ιωαννίδη AE.

Εμπορία Αυτοκινήτων
8ο χλμ Σερρών - Θεσσαλονίκης
621 00 Σέρρες
Τηλέφωνο: +30 23210 80000
Fax: +30 23210 80004
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.