Sheer Driving Pleasure

New Menu Tablet

Ασφαλιστικη Διαμεσολαβηση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Επωνυμία:          ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ

ΑΦΜ:               094200520                                 Διεύθυνση 8 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                       Τηλέφωνο: 2521069111

Ιδιότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

☒ Ασφαλιστικός Πράκτορας            ☐ Συντονιστής Ασφ. Πρακτόρων               ☐Μεσίτης Ασφαλίσεων

☐Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας

Αριθμός Μητρώου:   806

Επιμελητήριο:            ΔΡΑΜΑΣ

Διαδικτυακός σύνδεσμος Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: http://insuranceregistry.uhc.gr/

Παροχή συμβουλής για ασφαλιστικά προϊόντα

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής παρέχει συμβουλή για τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα:

☒Ναι                          ☐Όχι

Ρόλος Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής:

☐ Εκπροσωπεί τον πελάτη                    ☒ Ενεργεί για λογαριασμό και στο όνομα της ασφαλιστικής επιχείρησης

Διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενα σε ασφάλιση

Η πιστοποίηση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή επιτρέπει τη προώθηση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενα σε ασφάλιση:

☐Ναι                          ☒Όχι

Δικαιώματα Πελατών - Υποψηφίων για Ασφάλιση

Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισμένος, ο Δικαιούχος και οι Ενώσεις Καταναλωτών μπορούν να υποβάλουν έγγραφη καταγγελία προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος κατά του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις του που συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και των διατάξεων του Ν. 4583/2018, ή που αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη, ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, ή που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ μπορούν να καταλογιστούν στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή.

Η έγγραφη καταγγελία εξετάζεται από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΙΑ και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις, μετά από προηγούμενη ακρόαση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, και κατόπιν έρευνας της ΔΕΙΑ για τη βασιμότητα των καταγγελλόμενων και των παρεχόμενων εξηγήσεων από τον καταγγελλόμενο Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΙΑ αποστέλλει μέσα σε εύλογο χρόνο αιτιολογημένη απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόμενο της καταγγελίας του. Η όποια τέτοια διαφορά μπορεί, με αποδοχή των εμπλεκομένων μερών, να παραπεμφθεί από τη ΔΕΙΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», νομίμως συσταθείσα δυνάμει του Ν. 3297/2004 (Α΄259), χωρίς να περιορίζεται, με τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα των μερών να προβαίνουν σε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών του με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, ο πελάτης δύναται να προσφεύγει και στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αρμόδια προς τούτο όργανα και φορείς, όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ή σε άλλο φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), που είναι αναγνωρισμένος και καταχωρημένος στο Ειδικό Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, δυνάμει του άρθρου 18 της Κ.Υ.Α. 70330οικ./30.6.2015 (Β΄1421).

Φύση Αμοιβής Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε σχέση με τη Σύμβαση Ασφάλισης

☒ Προμήθεια κάθε είδους που περιλαμβάνεται στο ασφάλιστρο

☐ Αμοιβή που καταβάλλεται απευθείας από τον πελάτη

☐ Άλλος τύπος αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους οικονομικού οφέλους που προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με την σύμβαση ασφάλισης)

☐ Συνδυασμός των ανωτέρω

Δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων για λογαριασμό Ασφαλιστικής Εταιρείας

Έχει δοθεί στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή από την ασφαλιστική επιχείρηση εντολή είσπραξης ασφαλίστρων από τον πελάτη για λογαριασμό της:

☐ Ναι                         ☒ Όχι

Σχέση Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με Ασφαλιστικές Εταιρείες

☒ Καμία συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σε ασφαλιστική επιχείρηση που να φθάνει ή να υπερβαίνει το ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής

☒ Καμία συμμετοχή (άμεση ή έμμεση) ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής ασφαλιστικής επιχείρησης, που να φθάνει ή να υπερβαίνει το ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Συνεργασία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής ασκεί την δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

 

☒μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις:                                                                     ☐μέσω μη αποκλειστικής συνεργασίας με τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις:

 

1) ALLIANZ Ελλάδος ΑΑΕ, Λεωφ. Αθηνών 110 & Χρηματιστηρίου, Κτίριο Γ’, Αθήνα 10445

Προϊόντα που διανέμει: Ασφαλίσεις οχημάτων

2) Metlife A.E.A.Z.,

Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124

Προϊόντα που διανέμει: Ασφαλίσεις προστασίας δανείου σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας

 

 

Ανακαλύψτε περισσότερα

Κλείσιμο Ραντεβού Online
Αίτημα για Πληροφόρηση
Αίτημα για Test Drive
Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα